Đánh giá của Maii

Maii 6

Hành động và hình ảnh tốt, nhưng nội dung thì í ẹ quá. Đã vậy thoại còn nhạt nhẽo, dông dài và quá nửa thời gian người xem chẳng thể tập trung xem xem nhân vật đang nói cái quái gì nữa.