Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Nếu reset lại thế giới, ai có quyền được sống? Một đề bài mà rất nhiều bộ phim đã đặt ra nhưng hiếm có được câu trả lời thuyết phục.
Hành động ổn, có nhiều điểm đột phá cho dòng phim hành động & điệp viên.
Ngoài ra, phim còn nếu 1 quan điểm thú vị về sự va chạm giữa "máy móc" và "trái tim - khối óc".