Đánh giá của Grewi

Grewi 9

Những cuộc đối thoại bình thường hàng ngày lại mang tính giải trí và đáng suy ngẫm hơn khối những lời thoại chẳng ăn nhằm với thực tại của phim Việt chiếu rạp. Cảm ơn Phòng. Cảm ơn chị Thảo. Cảm ơn những người đã mang bộ phim này tới công chúng rộng rãi.