Đánh giá của Nguyễn Việt Tiệp

Nguyễn Việt Tiệp 7

- Phim vui vẻ, thích hợp xem dịp tết
- Diễn viên trẻ đẹp
- Cốt truyện chưa sâu sắc lắm