Đánh giá của Hanhfm

Hanhfm

Hanhfm

Nhà phê bình phim tự do

Xem Game Night chợt nhớ đến Get Out. Review ngắn chỉ cần vậy thôi. Chốt hạ, là phim này siêu hay :))
#GameNight #GetOut