Đánh giá của Trần Minh Thư

Trần Minh Thư 10

Mình chỉ xem phim này với mục đích giết thời gian nhưng quá hài lòng về chất lượng bộ phim
Đây là phim mình hài lòng thứ 2 trong năm nay, chỉ sau wonder women.