Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 9

Đoán được đây là một siêu phẩm qua trailer. Nhưng không ngờ nó khủng đến thế. Một kịch bản hoàn chỉnh với diễn xuất tuyệt vời, thì trên hết chính là kỹ xảo đầy ngưỡng mộ. Phải cảm ơn tất cả những ai đã cùng tạo ra "nó".