Đánh giá của VLynd

VLynd 6

Kỹ xảo đẹp mắt, Scar Jo đóng hợp vai, cốt truyện có chiều sâu nhưng khai thác không tới, nhịp phim đều đều, dễ gây buồn ngủ.