Đánh giá của Quỳnh Hương

Quỳnh Hương 1

kịch bản đơn điệu, vô lý.
diễn xuất thôi rồi... MTH từ đầu đến cuối mỗi một kiểu biểu cảm. kỹ xảo kém.
tóm lại, mình chưa khi nào xem một bộ phim thất vọng như phim này, nửa phim muốn đứng dậy đi ra.