Đánh giá của Farkky

Farkky 10

Mãn nhãn. Chắc chắn sẽ xem lại. Có after credit nhé. Ráng nán lại nhà.