Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

1 bộ phim đậm chất văn hóa Nhật, đó có thể là 1 bộ phim hay với các bạn đã quen thuộc với hình tượng phim quái vật kiểu Nhật.