Đánh giá của Huệ

Huệ 10

Lần nào ra Kong cũng đi xem, phim hay nha mn!