Đánh giá của SarahTran

SarahTran 6

Phim đậm tính giải trí nhưng khá ngắn và kết thúc nhanh chóng, dễ đoán. Đoạn đầu thì hơi chán mà lại dài, đoạn sau thú vị đáng lẽ cần được kéo dài thì lại kết thúc qúa nhanh và hụt hẫng. Franchise này đáng lẽ có nhiều thứ hay ho để khai thác nhưng cuối cùng nsx lại cứ sử dụng những motif cũ khiến phim không có gì đặc biệt.