Đánh giá của Maii

Maii 6

Cốt truyện không mới, nhưng thực hiện thông minh, gọn. Tình cảm gia đình trong phim rất ấm áp, xem được.