Đánh giá của codaulolem101

codaulolem101 5

Nếu so với những phim hành động của Việt nam khác tới giờ thì có vẻ phim khá đầu tư về phần hành động, kĩ xảo.
Còn khi nói về nội dung và mạch phim thì mình thấy khá tệ nếu so với những phim hành động của nước khác. Khi coi ngoài những cảnh đánh nhau là trọng tâm thì chẳng có gì là mấy thú vị.
Nhưng mình thấy đây cũng là một bước tiến cho nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam hiện nay rồi. Hi vọng các bộ phim Việt tiếp theo mình coi cũng ngày càng cải thiện hơn.