Đánh giá của Maii

Maii 6

Giải trí ổn, không tồi, nhưng mất chất kinh dị, vậy nên cũng không có gì nổi bật hơn các phim cùng đề tài.