Đánh giá của Duong Tran

Duong Tran 9

phim hay, kết bất ngờ, mặc dù thủ pháp đã đc sử dụng nhiều lần nhưng phim vẫn rất mới lạ, đặc biệt có người Việt Nam tham gia sản xuất.