Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 7

Chấm cho ý nghĩa nhân văn muốn truyền tải. Còn về nội dung, đến giờ vẫn không hiểu tại sao một cô gái bình thường có thể điều khiển được thời gian của người khác. Chắc do mình không đủ sức nhìn ra lời giải thích quá.