Đánh giá của jieunime

jieunime 10

Thực sự là rất đáng mong đợi. Do nhân vật chính cứ thức đi thức lại vào ngày sinh nhật của mình nên đôi lúc hơi nản nhưng xen vào đó phim có các tình huống hài hước và đoạn cuối thực sự bất ngờ <3