Đánh giá của 140862120239235

140862120239235 8

Thấy hay hơn phần 1,2. Hành động mãn nhãn đúng mác R, điều khiến mình xem 2 phần kia thực sự buồn ngủ và chán kết hợp âm nhạc rất hay!