Hellboy

Hellboy

Bối cảnh mới tại thành phố London, Anh Quốc. Vốn là thủ đô của nhiều truyền thuyết nổi tiếng với cộng đồng thế giới, đặc biệt là thanh kiếm quyền năng của King Arthur.

Khởi chiếu: 12/04/2019 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy
Đạo diễn: Neil Marshall
Nhà sản xuất: Lawrence Gordon Lloyd Levin Mike Richardson Christa Campbell Lati Grobman