Đánh giá của 2636947273041792

2636947273041792 9

Xém tí bỏ lỡ bộ phim hay do mấy thằng review đầu !!!
Bớt khó tính quá nha mấy thánh.