Đánh giá của NT

NT 1

phim cực dở, nhảm nhí và lan man, nhân vật không tự mình giải quyết được vấn đề mà phải dùng tới cảnh sát với hiện tượng siêu nhiên. Kết quả là nhân vật chẳng có gì thay đổi so với ban đầu.