Đánh giá của Hoàng Linh

Hoàng Linh 8

Phim rất hay và ý nghĩa. Đây là bộ phim giúp giải trí tốt cho mọi người. Từng nhân vật đều đều để lại ấn tượng riêng. Không thể lẫn vào đâu được. Quá tuyệt vời?