Đánh giá của Đinh Mai Anh

Đinh Mai Anh 1

Phim hơi nhạt và nội dung thì hơi ảo mình thấy thiếu logic?