Đánh giá của Bk Phan

Bk Phan 10

Vui có. Buồn có. Tình cảm gia đình có. Tình cảm lứa đôi có. Hoà nhịp với nhau. Cảm giác đánh vào con tim và suy nghĩ của mình. Nhạc phim thì khỏi nói lun. Phim đáng xem đó các bạn ạ.