Đánh giá của Nguyễn Lyla

Nguyễn Lyla 8

Mọi cảm xúc đều xuất hiện trong phim với mức độ vừa phải, vui có, buồn có, chia ly cũng có, sẽ thật khó cho một bộ phim phải ôm đồm tất cả những ý nghĩa như vậy. Nhưng với dàn diễn viên gạo cội họ cũng đã truyền tải ý nghĩa bộ phim được phần nào.