Đánh giá của Tuấn Huỳnh

Tuấn Huỳnh 10

Phim xây dựng cột chuyện mới lạ với nhiều tình huống vui buồn lẫn lộn rất hay với phần hát phim xuất sắc do hương Tràm hát nên ra rạp coi hay và luôn