Đánh giá của Huyentran0604

Huyentran0604 10

Phim hay, tuy nhiên có nhiều tình tiết không thật lắm, kết cũng hơi thất vọng 1 xí nhưng không sao đáng để xem