Bài viết liên quan

[Review] Hồn Ma Không Đầu (Ivanna)

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Có vẻ như người viết đã tìm được một bộ phim kinh dị Indonesia coi được và đó là Hồn Ma Không Đầu (Ivanna).