Đánh giá của SarahTran

SarahTran 5

Trước khi đi xem thấy có người review phim ko hay lắm, ai ngờ phim còn dở hơn mình tưởng tượng.
Cho con nít xem thì ổn, còn người lớn thì xem chỉ thấy nhạt và phí thời gian. Đến lúc dừng thương hiệu này được rồi.