Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 5

Kịch bản tệ, dễ đoán, hài không có vui. Quá nhàm chán. Đã đến lúc dẹp thương hiệu này.