Đánh giá của 2211763002409152

2211763002409152 9

Tình tiết nhẹ nhàng nhưng vẫn truyền được cho người xem một bài học làm người. Tuỳ theo cảm nhận mỗi người nhưng tôi thấy đây có thể là một bộ phim gia đình giải trí được! Định cho 8/10 nhưng có lẽ đây là phần cuối rồi nên khuyến khích ?