Đánh giá của Đặng Nguyên Vũ

Đặng Nguyên Vũ 9

Phim chủ yếu đánh vào tâm lí của mỗi người, nhưng đâu đó vẫn có bài học làm người. Cốt truyện có nét giống 2 phần còn lại, nên chỉ khuyến khích cho điểm 9.