Đánh giá của Nguyễn Phương

Nguyễn Phương 9

Phim vừa hài vừa cảm động. Ngoại Ok-boon đóng rất đạt. Tuy rằng để hé lộ ra nội dung chính thì nhiều đoạn bị dài lê thê nhưng đây vẫn là bộ phim đáng xem