Đánh giá của Jun Kalypso

Jun Kalypso 8

Đi xem với suy nghĩ là phim hài và không kỳ vọng quá nhiều, nhưng phim vượt xa ngoài mong đợi của mình, hài hước nhưng lại vô cùng cảm động, Phim là cả một câu chuyện vui buồn, ý nghĩa ẩn sau bà ngoại già rắc rối.
Nhưng cách dịch tên phim thật sự có vấn đề, theo mình, câu I Can Speak không liên quan gì câu Tiếng anh là chuyện nhỏ hết. Cảm giác câu này kéo giá trị của bộ phim đi xuống rất nhiều.