Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 1

Một bộ phim sến súa thảm hại và lừa đảo.
Vì sao tôi gọi nó là lừa đảo? Vì nó là 1 bộ phim truyền đạo không hơn không kém, người ta không cần và không muốn bị truyền giảng hay cải đạo nên thôi mấy trò đầu tư mấy bộ phim rẻ tiền để thu hút tín đồ đi.
Đáng lý phải tập trung vào diễn tả tình yêu, nỗi đau, sự hy sinh, mất mát, tổn thương và nỗi nhớ, sự hỗ trợ để vượt qua nghịch cảnh thì 99% thời lượng là để tuyên truyền chúa vô hình nào đó làm câu chuyện nông toẹt và khó chịu cực kỳ.