Đánh giá của VLynd

VLynd 7

Phim xem được, thiêng về khai thác diễn biến tâm lý của con người hơn là điều tra phá án. Nếu bạn đủ kiên nhẫn, đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, bạn sẽ thấy phim hấp dẫn hơn rất nhiều. Thông điệp nhân văn.