Gửi đánh giá của bạn!

Phim xem được, thiêng về khai thác diễn biến tâm lý của con người hơn là điều tra phá án. Nếu bạn đủ kiên nhẫn, đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, bạn sẽ thấy phim hấp dẫn hơn rất nhiều. Thông điệp nhân văn.

Xem tất cả 3 đánh giá khác

Thành viên đánh giá

đang tải...
10
7