Đánh giá của Trịnh Phương Quang

Trịnh Phương Quang 5

Nói chung là hơi thất vọng.
Phần 4 này khoảng 30-40 phút đầu mình tưởng coi lộn phim hài.
Hi vọng kịch bản các phần tới sẽ hấp dẫn hơn!