67 %

Into the Storm nhận được 3 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 7.00.

Chưa có review nào về Cuồng Phong Thịnh Nộ.