Cuồng Phong Thịnh Nộ

Into the Storm

Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, thị trấn nhỏ Silverton đã bị tàn phá nặng nề bởi một trận cuồng phong ập đến không lường trước. Toàn bộ thị trấn đứng trước nguy cơ bị xóa sổ bởi cơn bão bất ngờ chết người, ngay cả khi các nhà dự báo bão đã tiên đoán trước những điều xấu nhất có thể đến. Phần lớn người dẫn đều tìm chỗ trú ẩn, trong khi những người khác thì lại đâm đầu thẳng vào cơn bão, thử thứ cảm giác mạnh của một kẻ đi sẵn bão trong một dịp may cả đời chỉ có một này.

Được kể thông qua góc nhìn và ống kính của những chuyên gia săn bão chuyên nghiệp, những kẻ nghiệp dư tìm cảm giác mạnh, và cả những cư dân dũng cảm của thị trấn nhỏ, câu chuyện thảm họa “Into the Storm” mang bạn vào thẳng trong tâm bão, đưa đến những trải nghiệm khủng khiếp nhất về sức mạnh của mẹ thiên nhiên.

Khởi chiếu: 08/08/2014 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Thriller
Đạo diễn: Steven Quale
Nhà sản xuất: Todd Garner

Tin tức liên quan

Diễn viên

Richard Armitage

Gary Morris

Brandon Ruiter

Todd White

Max Deacon

Donnie

Jon Reep

Reevis

Scott Lawrence

Principal Thomas Walker

David Drumm

Chester

Jimmy Groce

Studious Male

Maryanne Nagel

Ms. McGee

Frank Zieger

Road Worker

Kron Moore

Teacher (Mrs. Blasky)

London Elise Moore

Cheerleader

Michael Ellison

Volunteer Fireman

Gary England

Himself

Don Lemon

Himself

Chuck Gaidica

Weather Anchor

Steve Garagiola

News Anchor

John W. Hardy

Preacher

Mikayla Bouchard

Crying Woman

Gino Borri

David Brody

Taras Los

Fireman

Niki Cipriano

Sister of Graduate

Xem thêm