Đánh giá của vudinhdo

vudinhdo 8

Phim cũng được. Hay, hài hước, nhân văn, hành động tốt. Không bị nhức đầu khi xem. Kết thúc ổn.