Đánh giá của vudinhdo

vudinhdo 10

Tôi vẫn thắc mắc tại làm sao người ta có thể quay những cảnh quay chân thật như vậy? Các cảnh quay liên tục không cắt, không đóng thế, xem rất đã mắt, nhất là xem trên rạp.
Bạn là người yêu chó thì càng nên đi xem.