Đánh giá của KNTT

KNTT 7

Cho bảy điểm bởi vì phim làm cả rạp cười liên hoàn, cười từ cảnh này đến cảnh khác nên như thế cũng đủ cho một bộ phim biết mình đang ở đâu, không quá nghiêm túc, không nửa vời và chỉ tập trung vào mục đích duy nhất là gây cười cho khán giả.