Đánh giá của Le Phuoc

Le Phuoc 5

phim hơi nhạt và theo mô tif kiểu cũ, nhân vật phản diện mờ nhạt không tạo ra mối nguy hiểm nào, girllan đơ quá đơ, các mảng miếng hài cũng quá cũ, the rock diễn suất vẫn không có gì tiến triển... các khó khăn thử thách quá dễ vượt qua, sự xuất hiện của nick cũng không gì đặc biệt, nội dung hơi rời rạc, toàn phim có nhiều cảnh vui, jack black về độ hài thì không cần bàn cãi nữa, nói chung bạn nào kỳ vọng quá thì sẽ thất vọng, còn xem giải trí gia đình thì okay.