Đánh giá của Thanh Lê

Thanh Lê 10

Xem lần thứ 2 thực sự thấm ra rất nhiều câu nói của các nhân vật. nên để ý kỹ từng chi tiết khi xem phim. Phim thực sự rất hay