Đánh giá của Nguyễn Thanh Ngọc

Nguyễn Thanh Ngọc 9

Phim tốt hơn kì vọng của mình, không còn quá u ám như hồi BatvSup. Và cuối cùng DC cũng dã biết đùa :))

Nhạc phim xuất sắc, rất thích bài "Everybody knows".

DC sẽ có những cú bật hơn cho những phần phim sau.