Đánh giá của Đặng Phương Uyên

Đặng Phương Uyên 9

Phim khá hay mà bua mình coi 3D nên coi kính moi mắt kkk