Đánh giá của 2232473473643263

2232473473643263 10

thích Trương Thanh Long - đẹp trai mê hồn ah.
phim rất hài, nhiều đoạn cả rạp cười chảy nước mắt xong vỗ tay ầm ầm.