Đánh giá của King Nguyen

King Nguyen 9

Phim hay.phản ánh đúng thực tế. Kịch bản tốt.